Şifremi Unuttum Kayıt Ol

Üyeler: 16,681
Konular: 14,234
Mesajlar: 28,183
Online: 250

Son Üyemiz: Kaan24


Geri git   Medikal Forum > Medikal Sektör > İhale Bilgi & Belge

İhale Bilgi & Belge ihalelerde gerekli olan muhtelif bilgi ve belgeleri burada paylaşabilirsiniz

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 29.May 2007, 10:58   #1
Üye Profili
A.bekir
Yeni Üye
 
A.bekir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: May 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1719
Mesajlar: 4

Ettiği Teşekkür: 8
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
A.bekir Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

Yeni kurulan bir firmanın Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmesi mümkünmüdür.veya bu belge için düzenlemesi gereken başka herhangi bir belge varmıdır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini inceledim bu konuda herhangi bir maddeye rastlamadım.

Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım rica ediyorum
  Alıntı ile Cevapla
Alt 3.June 2007, 14:30   #2
Üye Profili
tigerkid
Yeni Üye
 
tigerkid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Jun 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1955
Mesajlar: 2

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
tigerkid Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

4734 Sayılı Kanunun 10.maddesinde istenen belgeler maksimum istenecek belgeler olup bu belgelerin hangilerin isteneceği idarenin takdirindedir.Bazıları ise yönetmeliklerle mecbur tutulmuştur.Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istenmesi rekabeti engelleyici bir unsur sayılabilir.Bunun yerine TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya garantili bir ürün alıyorsanız servis durumuna ilişkin belgeler istemek daha makbuldür.Diğer bir unsur ise yaptığınız işin büyüklüğüdür.Ne kadar maliyeti yüksek bir iş yapıyorsanız(Mal veya Hizmet farketmez.)o kadar çok belge istemeniz doğaldır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 3.June 2007, 14:57   #3
Üye Profili
başarı medikal
Üye
 
başarı medikal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Mar 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1293
Mesajlar: 12

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
başarı medikal Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

ihale komisyonu istiyorsa gerek vardır ama istenmiyorsa gerek yoktur ...
  Alıntı ile Cevapla
Alt 3.June 2007, 15:31   #4
Üye Profili
erda
Administrator
 
erda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Oct 2006
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1
Mesajlar: 2.908

Ettiği Teşekkür: 358
381 Mesajına 808 Kere Teşekkür Edlidi
erda Şuan Online


Downloads: 43
Uploads: 71
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

evet arkadaşlar bu belgenin istenmesi idarenin yetkisi dahilindedir.

Fakat arkadaşımız zannedersem idarenin böyle bir belge istediğini varsayarak bu konuda hakkında yardım talebinde bulunmuş, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini inceledim bu konu hakkında bir bilgiye rastlayamadım.

Mal alım ihalelerinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğininde iş deneyimi ile ilgili olarak aşağıdaki madde bulunmakta

İş deneyim belgeleri
Madde 35-(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 16 md.) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir.Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

b) İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi:

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) İş deneyim belgeleri, bir taahhüt kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanır.

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) İş deneyim belgesi; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;
1) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/M),
2) İhale dokümanında kısmi kabul yapılmasına ilişkin hüküm bulunan hallerde, sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK032.1/M),

şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

Sözleşme bedelinin, asgari % 70 oranında gerçekleşmiş olmasının tespiti; her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması suretiyle yapılır.

Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; işe ilişkin ihale dokümanında kısmi kabul yapılmasına ilişkin hüküm bulunması, yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarlarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, kabul raporunda (geçici kabule konu mal alımlarında geçici kabul tutanağında) sözleşmeye ve şartnamelere aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve bu belgelere, belgenin kabulü içermediğine dair şerh düşülür.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde sözleşme bedelinin %70’inden az olmamak üzere daha düşük bedelle tamamlanan işlerde, bu hususun belirtilmesi kaydıyla, gerçekleştirilen tutar kadar yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir.

Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde sözleşme bedelinin en az % 70’ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir.

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir. Konsorsiyumlar tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını da belirtir aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri, faturalar ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında veya yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. Yurt dışında özel sektöre gerçekleştirilen mal tedariklerinde ise, düzenlenmişse işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler, sözleşme düzenlenmemişse taahhüdün yapıldığına dair belgeler esas alınır. İstekli verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

c) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi:

İşdeneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahibi kişilerin ortağı bulunduğu tüzel kişiliğin ihaleye girmesinde bu belgeleri kullanabilmesi için belge sahibinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve kabule kadar bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişiliklerin sadece birinde kullanılabilir. ( standart form KİK027.2/M).Yıllara sari alımlarda idareler yükleniciden bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair, Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.

Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde ise, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş durum veya iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımları üzerinden değerlendirilir.

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı sözleşme tutarlarının asgari % 70’lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınır.

İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

(Ek: 26/02/2006 – 26092 R.G. /6 md.) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri Yönetmeliğin bu maddesinin (c) bendinin ikinci fıkra hükmü dikkate alınmak suretiyle nev’i değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

d) (Değişik: 26/02/2006 – 26092 R.G. /7 md.) İş deneyim belgelerinin güncellenmesi ve komisyonların inceleme yetkisi:

İhale komisyonlarınca, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır.) itibaren, ihalenin ilk ilan veya davet tarihine (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır.) kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. Sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olan iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) ile Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi -2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks- başlangıç alınarak) ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksine (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) göre güncellenecektir. Yabancı para cinsinden iş deneyim belge tutarları ise, ihalenin ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle güncellenir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.
__________________
  Alıntı ile Cevapla
Alt 4.June 2007, 00:04   #5
Üye Profili
mikadomedikal
Yeni Üye
 
mikadomedikal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Jun 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1959
Mesajlar: 1

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
mikadomedikal Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

öncelikle herkese merhabalar;
Benim merak ettiğim konu şu;yeni kurulmuş olan bir firma (şahıs veya limited) iş deneyim belgesine nasıl sahip olacak?Tabii ki istenilen düzeyde malzeme tedarik ederek denileceltir elbette.az önce de dediğim gibi yeni kurulan bir firma nasıl bu duruma gelebilir ki?Bence çok saçma ve bana göre bu madde bilinçli olarak konulup KOBİleri ekarte etmek amaçlıdır.Diyelim ki yeni kurulan firmanın yelpazesinde ki ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlarda,bu durum kurumun yararınamıdır yoksa zararınamıdır?elbette ki yararınadır.ama bu şartlarda böyle bir şeyin imkansız olduğunu görmekteyiz.Ne yazık ki!!!
  Alıntı ile Cevapla
Alt 4.June 2007, 00:09   #6
Üye Profili
erda
Administrator
 
erda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Oct 2006
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1
Mesajlar: 2.908

Ettiği Teşekkür: 358
381 Mesajına 808 Kere Teşekkür Edlidi
erda Şuan Online


Downloads: 43
Uploads: 71
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

Sayın mikadomedikal tamamen haklısınız bana görede bu madde bir yerde rekabeti engelleyen bir unsur.

Ayrıca bir ithalatçı firma düşünün herhangi bir ihale için bayisine malzeme getirip bayinin taahütünü yerine getirmesine vasıta oluyor,bayii iş deneyim sahibi oluyor,ithalatçı ise bundan faydalanamıyor,çelişkili bir durum arzetmiyormu?
__________________

Konu erda tarafından (4.June 2007 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir..
  Alıntı ile Cevapla
Alt 4.June 2007, 23:01   #7
Üye Profili
tigerkid
Yeni Üye
 
tigerkid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Jun 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1955
Mesajlar: 2

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
tigerkid Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

Kamu sektöründen değilde özel sektörden alınmış iş deneyim belgesi yerine kullanılan belgeler verebilir.(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 7.June 2007, 10:19   #8
Üye Profili
A.bekir
Yeni Üye
 
A.bekir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: May 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1719
Mesajlar: 4

Ettiği Teşekkür: 8
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
A.bekir Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

Alıntı:
tigerkid´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Kamu sektöründen değilde özel sektörden alınmış iş deneyim belgesi yerine kullanılan belgeler verebilir.(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez.
Arkadaşlar buradaki özel sektörden kasıt özel hastanelermi yoksa firmalarada yapılmış olan satışlarmı?

konuyla ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 7.June 2007, 18:20   #9
Üye Profili
sabriarici
Yeni Üye
 
sabriarici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sektor:
Üyelik tarihi: Apr 2007
Pozisyon:
Sektorde .Yıl
Uye No:1491
Mesajlar: 1

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
sabriarici Şuan Offline


Downloads: 0
Uploads: 0
Standart --->: Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmek mümkünmüdür.

Alıntı:
A.bekir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Yeni kurulan bir firmanın Mal alım ihalelerine, iş deneyim belgesi olmadan iştirak edebilmesi mümkünmüdür.veya bu belge için düzenlemesi gereken başka herhangi bir belge varmıdır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini inceledim bu konuda herhangi bir maddeye rastlamadım.

Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım rica ediyorum
Mal Alım ihalelerinde uygulanan iş deneyim belgesi idarelerin, bunu şartnamelerine yazmaları durumunda bu belgeye ihtiyacınız var. Bu nu elde etmeniz iş deneyim belgesine sahip bir firma ile konsorsiyum kurarak ihaleye katılmanız durumunda elde edebilirsiniz.

Bazı idareler iş deneyim belgesi aramadan ihaleye çıkabiliyorlar, bu ihaleleri takip edebilirsiniz.

Üçüncü yol ise arkadaşların diger cevabi yazısında belirtildiği gibi özel hastanelere yapılan sözleşmeleri satışlardan.

Sabri Arici
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Haberi Ekle

Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Forum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©medikalforum.net lisanslı sürüm

Bu siteyi en iyi 1280*768 çözünürlük ve IE 6.0 + bir tarayıcı ile görüntüleyebilirsiniz.
Protected by Cracker By Leo

Sitemiz Bir Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi info@medikalforum.net adresine iletebilirsiniz

Inactive Reminders By Mished.co.uk and FTP-Anime.com